יום שני, 11 באפריל 2016

[nashimbyarok-WIG] Zuhair Bahloul is right - זוהיר בהלול צודק

English follows Hebrew

 זוהיר בהלול צודק

מאמר דעה של חגי הוברמן

http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14753

מאמרים

אתמול, 10:32 | חגי הוברמן

זוהיר בהלול צודק

 

חגי הוברמן

זוהיר בהלול הציב בשבוע שעבר מראה לא פשוטה בפניה של החברה הישראלית. אחרי כל הגינויים וההתלהמות נגד אמירותיו, חייבים להודות שבעומק הדברים יש לא מעט צדק בדבריו.

אחרי שקבע שמי שדוקר חייל אינו מחבל, טען בסוף השבוע כי "לפני 1948 היה כאן המנדט הבריטי. האצ"ל, הלח"י וההגנה כל הארגונים היהודיים יצאו לרחובות אל מול חיילי המנדט כדי לחולל את מדינתכם, שהפכה להיות מדינה מדהימה. מדוע לפלשתינים אסור"?

זו טענה אמיתית. מה באמת ההבדל המהותי בין מחבל שדוקר חייל צה"ל, לבין תליית שני סרג'נטים בריטים? ואם לחדד יותר את השאלה: מה ההבדל בין טרוריסט לבין לוחם חופש?

אחת הטענות הצודקות של מנחם בגין, יצחק שמיר וחבריהם למחתרות, היתה: בניגוד לאירגוני הטרור הפלשתינים, אנו הקפדנו לא לפגוע באזרחים. פגענו רק בחיילים. זה היה הקו המוסרי שלנו. אנחנו, בניגוד לטרור הערבי, רצינו לגרש את הבריטים לא שאפנו להשמיד את בריטניה. הערבים שואפים להשמיד את מדינת ישראל.

זו היתה בזמנו טענה אמיתית. ב-40 השנים הראשונות של המדינה, הטרור הערבי התמקד ברצח אזרחים, והתחמק מלהתמודד עם חיילים חמושים. הפעם הראשונה שמחבל ביצע פעולה מכוונת נגד בסיס צבאי היתה ליל הגלשונים בבסיס 'גיבור' ליד קריית שמונה בנובמבר 1987. אבל מאז היו לא מעט פעולות טרור נגד בסיסי צבאיים.

בא זוהיר בהלול, ויצר בדיוק את האבחנה הזו. כדאי לשים לב לדברים המלאים שאמר: "אני חושב שכל איש שמפגע בחייהם של חפים מפשע הוא כמובן מפגע שאמור לקבל את העונש החמור ביותר, והדברים האלה ודאי צריכים להיאמר ללא שום היסוס. הוא (הפלשתיני) ראוי לעונש החמור ביותר, אבל בשביל זה יש ערכאות משפטיות במדינת ישראל." בהלול יצר אבחנה לא פשוטה: סלידה מוחלטת מרצח אזרחים, הבנה לרצח חיילים. התנגדות לשליטת ישראל ביו"ש, אבל הכרה במדינת ישראל. אז מה באמת ההבדל בין הטרור הערבי לאצ"ל וללח"י?

ההתפתלות והגמגום של דוברי השמאל, בעיקר, כלפי דבריו של בהלול, מעידים שאת המראה הזאת הציב חבר הכנסת מהמחנה שלהם – כלפיהם. כי לי, כמו לרוב קוראי הטור הזה, מן הסתם, התשובה ברורה:  אין שום דמיון בין אירגוני המחבלים למחתרות היהודיות, כי הבריטים היו כובש זר בארצנו. מדינת ישראל אינה כובש זר ביהודה ושומרון.

עם ישראל אינו כובש זר בארץ ישראל. לכן חיילי צה"ל אינם כובשים בחברון. הם מגינים על ארצם. הבריטים היו חלק מסדרת עמים שכבשו את הארץ: הבבלים, היוונים, הרומאים, הביזנאנטים, המוסלמים, הממלוכים, התורכים. לא משנה מי כבש את הארץ, היה עם אחד בלבד שלא הפסיק לערוג אליה: עם ישראל. הבריטים שלטו על הארץ 30 שנה. ב-68 השנים האחרונות לא זיהינו געגועים מינימלים מצד איזשהו בריטי לארץ-ישראל. עם ישראל משך 2000 שנה לא הפסיק להתפלל לשובו לציון, כשציון היא גם ירושלים השלמה, וגם חברון כחלק מיהודה ושומרון.

הבעיה היא של השמאל, וגם של גורמים בליכוד שמתחזה לימין, כי אלו מתקשים להגיד שהשליטה הישראלית בחברון אינה 'כיבוש'. אדרבא, הם אלו שנושאים את דגל ה'כיבוש', והדרישה להפסיק אותו. אם גם לשיטת השמאל אנו כובשים בחברון – אז זוהיר בהלול צודק! הגינויים של איתן כבל, יצחק הרצוג, שלי יחימוביץ' ושות' הופכים להיות פתאטיים.

אבל גם לליכוד קשה להתמודד עם הטענה, כי גם מנהיגו עדיין דוגל בתפיסת 'שתי מדינות לשני עמים'. כלומר: גם לשיטת נתניהו, אנו כובשים.

יש דרך אחת להבהיר לעולם כולו שמדינת ישראל איננה כובשת: להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, ואם לא ניתן לעשות זאת מיידית על שטחי הרשות הפלשתינית בגלל הסכם אוסלו שטרם התבטל ומחשש לקשיים דמוגרפיים, חייבים לעשות זאת לפחות על כל שטחי C, המהווים 60 אחוזים משטחי יו"ש.

זאת תהיה הצהרת כוונות חד משמעית לעולם כולו: מדינת ישראל איננה כובשת. יהודה ושומרון הם חלק מרכזי מארץ ישראל, ארצו של העם היהודי. וכשאין כובשים אין גם לוחמי חופש אלא רק מחבלים טרוריסטים, וכך יש לטפל בהם.

www.inn.co.il

ערוץ 7
אתר החדשות שלך
< div=""></BR<>

הדפסה

Zuhair Bahloul is right

Appeared in Hebrew on Arutz 7 and was translated by Sally Zahav for Women in Green as a public service

http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14753

 

What is the essential difference between a terrorist who stabs an IDF soldier and the hanging of two British sergeants?

Hagai Huberman, 2 Nissan, 5776, April 10, 2016

MK Zuhair Bahloul confronted Israeli society with a complex mirror. After all of the condemnations and fervor relating to the things that he said, we must admit that in some deep sense, there is more than a little justification for his words.

After stating that someone who stabs a soldier is not a terrorist, he claimed at the end of the week that "Before 1948 the British Mandate was here. Etzel*, Lehi** and the Haganah***, all of the Jewish organizations acted against the soldiers of the Mandate in order to bring about your state, which has become an amazing state. Why is this prohibited to the Palestinians"?

This claim has some truth. What actually is the essential difference  between a terrorist who stabs an IDF soldier and the hanging of two British sergeants? And making the question even sharper: what is the difference between a terrorist and a freedom fighter?

One of the just claims made by Menahem Begin, Yitzhak Shamir and their comrades in the underground was: contrary to the Palestinian terror organizations, we were careful not to harm civilians. We struck only soldiers. This was where we drew our ethical line. We, unlike Arab terrorists, wanted to drive out the British; we did not want to destroy Britain. The Arabs want to destroy the State of Israel.

This claim was true. In the first 40 years of the state, Arab terror focused on murdering civilians, and avoided taking on armed soldiers. The first time that any Arab terrorist carried out a planned attack against a military base was the "Night of the Gliders", at the Gibor Base near Kiryat Shmona in November 1987. But since then there have been quite a few terror acts against military bases.

And here comes Zuhair Bahloul and makes exactly this distinction. We should listen to everything he said. "I think that every person who harms innocent people is, of course, an assailant, who deserves the most severe punishment, and these things of course must be said without hesitation. He (the Palestinian) deserves the most severe punishment, but this is what the State of Israel's legal bodies are for". Bahloul created a complex distinction: absolute revulsion towards the murder of civilians,  but understanding for the murder of soldiers. Opposition to Israel's control in Judea and Samaria, but recognition of the State of Israel. What really is the difference between Arab terror on the one hand and Etzel and Lehi on the other?

The contortions and mumbling that come from the Left's spokespeople, especially concerning Bahloul's words, proves that this mirror that was set up by an MK from their own camp – reflects upon them. Because to me, like most of those who read this column (on Arutz 7), of course, the answer is clear: there is no similarity between terror organizations and the Jewish underground, because the British were foreigners in our land. The State of Israel is not a foreign occupier in Judea and Samaria.

The People of Israel is not a foreign occupier in the Land of Israel. Therefore the IDF soldiers are not occupiers in Hevron. They are defending their country. The British were one of a series of peoples that occupied the Land of Israel: the Babylonians, the Greeks, the Romans, the Byzantines, the Muslims, the Mamelukes and the Turks. It doesn't matter who occupied the Land, since there was only one people that never ceased yearning for it: the People of Israel. The British controlled the Land for 30 years. In the last 68 years we have not seen even minimal longings from any British person for the Land of Israel. For 2000 years, the People of Israel never ceased praying for the return to Zion; Zion being the whole of Jerusalem, as well as Hevron as part of Judea and Samaria.

It is a problem for the Left, as well as for those elements in Likud that portray themselves as rightists, because they have a hard time saying that Israeli control in Hevron is not "occupation". On the contrary, they are the ones who carry the banner of "the occupation", and the demand to end it. If also according to the Left's point of view we are occupiers in Hevron – then Bahloul is right! The condemnations of Eitan Cabel, Yitzhak Herzog, Shelly Yachimovitch and their partners become pathetic.

But it is also difficult for the Likud to deal with the claim, because its leader also still advocates the concept of "two states for two peoples". Meaning: Even in Netanyahu's point of view we are occupiers.

There is one way to make clear to the entire world that the State of Israel is not an occupying power: to apply Israeli law over Judea and Samaria, and if it is not possible to do this immediately in the territories of the Palestinian Authority because of the Oslo Accords that have not yet been nullified, and because we fear the possible diplomatic difficulties, we must do it at least in all of Area C, which constitute 60 percent of the territory of Judea and Samaria.

This will be an unambiguous declaration to the entire world: the State of Israel is not an occupying force. Judea and Samaria are a key part of the Land of Israel, the land of the Jewish People. And if there is no occupation, there are no freedom fighters but only terrorists, and that is the way we must treat them.

-----------------------------------------------------------------------

To read what MK Bahloul said: http://jewishnews.com/2016/04/10/labor-mk-bahloul-defends-remark-that-hebron-stabber-is-not-a-terrorist/

 

 

 

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה