יום שלישי, 27 בנובמבר 2018

[nashimbyarok-WIG] FW: [efrat] Friday at Oz veGaon שישי בעוז וגאו"ן

English follows Hebrew

בס"ד

שישי בעוז וגאו"ן

 

יום שישי -  כ"ב כסלו ה30/11 בשעה 9:00 בבוקר בדיוק,

כולם מוזמנים לעוז וגאו"ן

·       9:00-9:30  לציון "השלושים" לפטירתה של רות מטר ז"ל האמנית והלוחמת, מייסדת תנועת נשים בירוק.

תוצג תצוגה מדברי אומנותה, תמונות ממאבקה למען ארץ ישראל ועם ישראל. קביעת מזוזה מעשה ידיה ודברי זיכרון ע"י בנה ד"ר דוד מטר.

 

·       9:30-10:15 להרצאתו המרתקת של ארז צדוק "ריבונות חלון הזדמנות" שתעסוק בשאלות:

·       האם ניתן לגבש תוכנית מדינית ריאלית? מעשית?

·       האם ניתן באקלים הגיאופוליטי הנוכחי לצאת מ"ניהול הסכסוך" לעבר פתרון?

·       ומה תפקידה של ריבונות בכל זה?

ארז צדוק כלכלן ואיש עסקים שהציג בפרלמנטים באירופה ובקונגרס בארה"ב תוכנית לפיתוח התעשייה ביו"ש ותוכנית מדינית יבוא להציג אותה בפנינו ולענות על שאלות.

כולם באים!

תרגום סימולטאני לאנגלית. כיבוד קל.

-        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -

להסעות : רנה מרגוליס 054-7103240

יהודית קצובר 050-7161818 נדיה מטר 050-5500834

www.ribonut.co.il

www.womeningreen.org

 

Friday at Oz veGaon

This Friday, the 22nd of Kislev, November 30th at exactly 9:00 am

Everyone is invited to Oz veGaon

·         9:00 – 9:30 am-  to commemorate thirty days since the passing of Ruth Matar z"l, the artist, fighter and founder of the Women in Green movement

There will be an exhibit of some of her artwork, pictures from her struggle for the Land of Israel and the People of Israel.

A mezuzah of her own handiwork will be affixed and her son, Dr. David Matar, will speak words in her memory.

 

·         9:30 - 10:15 A riveting lecture by Erez Tzadok entitled Sovereignty – a Window of Opportunity, which will deal with the questions:

·         Can a realistic political plan be formulated? Can it be practicable?

·         Within the present geopolitical climate, is it possible to move from "conflict management" to solution?

·         And what is the role of sovereignty in all of this?

Erez Tzadok, an economist and businessman, who has presented a political plan and a plan for industrial development in Judea and Samaria to European parliaments and the U.S. Congress, will come to present it to us and answer questions.

Come and join us!!

Lecture in Hebrew. Simultaneous translation to English. Light refreshments.

-        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        

 

For transportation : Renee Margolis  054-7103240

Yehudit Katsover  050-7161818   Nadia Matar 050-5500834

www.ribonut.co.il

www.womeningreen.org

--

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "efrat-email" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to efrat-email+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to efrat-email@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/efrat-email/682C340D426742A2837704410492AA8F%40ProBookPC.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה