יום חמישי, 2 בפברואר 2017

[nashimbyarok-WIG] Reaction to Amona destruction תגובתנו לעקירה בעמונה

English follows Hebrew

בס"ד

 

מחיר החלת הריבונות יהיה זול ממחיר הרס עמונה

 

תגובת תנועת 'נשים בירוק' לאירועי ההרס והעקירה בעמונה:

 

 

ממשלת ישראל פינתה את עמונה – האם השמאל או העולם אוהבים אותנו יותר? האם מעריכים אותנו יותר? האם לא עדיף להחיל את החוק על יהודה ושומרון, לספוג בדיוק את אותם גינויים שממילא מגיעים, אך לעשות זאת כדי להציל את ארץ ישראל ועמונה בתוכה?

 

בעיתון 'הארץ' ראו בהרס ובעקירת עמונה לא פחות מ"קרן אור אחרונה לפני שהשמים יתקדרו לעד". לתפיסתם עמונה מסמלת את אבדן מוסריותה של ישראל והרס המקום אינו אלה בשורה אחרונה. בביטוי מתנשא ומזלזל הוסיפו וקבעו שם ש'תושבי עמונה מנופפים ביהדותם כמו בדרכון דיפלומטי. חוקי ישראל לא חלים עליהם כי הם קונסולים של האל עלי אדמות'.

 

ובעולם, העולם כמו העולם, העולם כמנהגו נוהג, העקירה הדמעות והשבר בעמונה לא זכו לשורת  סימפטיה אחת. כולם, ה-BBC, הגארדיאן הבריטי, ה-CNN, הלה-מונד הצרפתי וחבריהם האירופיים מתמקדים כולם באישור שהעזה ממשלת ישראל לתת לבניית עוד 3000 יחידות דיור ביהודה ושומרון כמו היו הוספת פשע על פשע. בעיניהם הטרוטות ההרס בעמונה אינו אלא הוכחה להודאה ישראלית ב"ערביותן" של אדמות יהודה ושומרון, וההגיון אומר לכאורה שהצדק איתם. בית המשפט העליון בישראל הצדיק את טענת העולם – בפנינו כיבוש נישול וקולוניאליזם.

 

לעומת כל אלה, אם הייתה ישראל מחילה את ריבונותה ואת חוקיה על יהודה ושומרון יתכן והיינו מביאים על עצמנו תגובות צפויות ופולמוסים נוקבים בכל העולם: האם זה מוסרי? למי שייכת ארץ ישראל? האם החלטת חבר העמים מ-1920 עדין רלוונטית? האם התנ"ך רלוונטי? האם הערבים יסתפקו ביהודה ושומרון? והרי זה תפקידנו, להיות קונסולים של אלוקים עלי אדמות (תשאלו אפילו את 'הארץ'). לעורר מחשבה בעולם על מהותם של צדק ומוסר.

 

הבה נתעשת, הבה נחיל את ריבונותינו על יהודה ושומרון ונצא ממעמד הנאשמים על לא עוול בכפנו ונהפוך למובילי דרך, ראשית למען עמינו וארצנו, אך לא רק - גם למען העולם כולו. וכל זה באותו מחיר מדיני והסברתי של הרס מיותר, של עוול משווע.

 

 

 

לפרטים: יהודית קצובר 050-7161818    נדיה מטר 050-5500834

התנועה למען עתיד ישראל

'נשים בירוק'

www.ribonut.co.il   

 

www.womeningreen.org

 

 

 

 

The Cost of Applying Sovereignty would be lower

than the Cost of Destroying Amona

 

The response of Women in Green to the destruction and uprooting of Amona:

 

The government of Israel has evacuated Amona – Does the Left or the world like us any better? Do they respect us more? Isn't it better to apply the law in Judea and Samaria, to absorb exactly the same condemnations that we get in any case, but to do it to rescue the Land of Israel and Amona as part of it?

 

The Haaretz newspaper saw the destruction and uprooting of Amona as no less than a "last ray of light before the heavens darken forever". In their view Amona symbolizes Israel's loss of morality and the destruction of Amona as nothing but the bottom line. In an arrogant and patronizing expression they added that "the residents of Amona display their Judaism like a diplomatic passport. The laws of Israel do not apply to them because they are G-d's consuls on Earth".

 

And outside of Israel, the world behaves as always - the uprooting, the tears and the crisis in Amona evoked not even one sympathetic line. All of them, the BBC, the British Guardian, CNN, the French Le Monde and their European friends all focus  on Israel's bold approval to build another 3000 housing units in Judea and Samaria as if it were a crime on top of another crime. In their jaded eyes, the destruction of Amona is nothing but proof that Israel admits the "Arabness" of the grounds of Judea and Samaria, and that logic obviously dictates  that justice is on their side. The High Court in Israel affirmed the world's claim – we are guilty of occupation, dispossession and colonialism.

 

On the other hand, if Israel would apply sovereignty and it laws in Judea and Samaria we might bring about the expected reactions of fierce controversy in the entire world: Is that ethical? To whom does the Land of Israel really belong? Does the resolution of the League of Nations in 1920 still apply? Is the Bible relevant? Would the Arabs settle for only Judea and Samaria? This is our role, to be consuls of G-d on the Earth (you can even ask Haaretz) - to stimulate thinking in the world about the essence of justice and ethics.

 

Let us come to our senses – let's apply sovereignty in Judea and Samaria and leave the defendant's stand with no guilt on our hands and become guides, first for ourselves and our Land, but not only – also for the entire world.

 

And all of this for the same political price of needless destruction, suffering and injustice.

 

Yehudit Katsover 050-7161818  Nadia Matar 050-5500834

 

The Movement for Israel's Tomorrow

Women in Green

www.womeningreen.org

 

www.ribonut.co.il

 


Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה