יום שני, 20 באוגוסט 2018

[nashimbyarok-WIG] The Left is trying to revive the dead בשמאל מנסים להחיות מתים

 

 

"בשמאל מנסים להחיות מתים"

 

יהודית קצובר ונדיה מטר, תנועת הריבונות

 

גיחוך מהול בשמחה, זו פחות או יותר התחושה שמעלה כתבת הענק שהקדיש העיתון 'הארץ' לניסיון המאולץ להפיח רוח חיים ברעיון האיוולת של שתי המדינות (אורי מרק, עורך מוסף הארץ, 'כדי לחלק את הארץ די בפינוי 9800 משפחות', מוסף הארץ 17/8/2018).

 

בין השאר ניתן היה למצוא בכתבתו של מרק את המשפט הבא: "הניסיון של המתנחלים לסכל הקמת מדינה פלסטינית נכשל. זה הרקע לדרישה הגוברת להחיל ריבונות על הגדה". ובכן, אנו אכן שמחות ומעודדות מכך שחזון הריבונות טורד את מנוחתם של אנשי העיתון 'הארץ', שופרו של השמאל הקיצוני שכבר אינו יכול להתעלם מתאוצת חזון הימין בדרכו אל האל-חזור.

 

האגדה מספרת כי בכל מוצאי שבת החיה המהר"ל את הגולם וביום שישי נטל ממנו את רוחו למשך יום השבת, אך לבד מהגולם ההוא לא נתקלנו במקרים אחרים של השבת רוח חיים לגוף מת. בכתבת הענק שלו מנסה אורי מרק להחזיר לחיים את נוסחת העוועים של 'שתי המדינות. "נפנה רק 9800 משפחות מההתנחלויות המבודדות ויש לנו מדינה פלשתינית עם רצף", כותב מרק. ובכן, המציאות שונה לחלוטין. המספר לא מדויק, המפה לא מדויקת ולמעשה אין כאן יותר מאשר מניפולציה קטנה כדי להנשים את המת.

 

המספר 9800 נשמע כמו מספר הנפשות שגורשו מגוש קטיף וצפון השומרון אבל כשמדובר במשפחות המספר מטפס ללפחות 50,000 נפש. האם מישהו מאמין שיהיה בכוחה של ממשל גבאי או לפיד לעקור ממקומם כל כך הרבה יהודים? או שמא אורי חולם שנתניהו הוא שיפנה אותם?

 

אבל אורי מרק צודק בדבר אחד- נתניהו לא בונה מספיק! (ראיתם מתנחל שיגיד פעם די?). אורי מרק צודק. צריך היה לבנות יותר, אך גם כך, בתוך ההקפאה שתחת ממשלות נתניהו גדלה האוכלוסייה בישובים המבודדים בקצב של 4,5% (ע"פ נתוני מועצת יש"ע), קצב גדול מזה של ישראל הקטנה.

 

כן, עלינו ללחוץ יותר, לפעול יותר – אנו מודים לאורי מרק על זריקת המרץ. המאמר שלו, המבטא פאניקה של ממש מפני רעיון הריבונות וחשש כן מהחלתה המתקרבת, רק מבטא עד כמה קמפיין הריבונות הצליח, ובע"ה נמשיך ביתר שאת.

 

כאן המקום לפנות לאורי ישירות ולשאול אותו: האם מישהו מוכן לקבל את הצעתך למדינה פלשתינית בנתונים שאתה מציע? הרי שני ה"אהודים" הציעו פי כמה יותר ואיש בצד השני לא מוכן היה לקבל. אורי, זה הזמן להתפכח מאשליות. גם מדינה בגבולות 48 לא תתקבל על ידי הערבים. היינו כבר בגבולות ההם. שלום לא היה אז, כזכור. האיבה הערבית חלה על כל המפעל הציוני.

 

הגיע הזמן שאורי וחבריו יפנימו: ממשלת ימין בשלטון, רוב העם בימין ובדמוקרטיה אמתית הרוב הוא שקובע. רוב העם מתנגד למדינה פלשתינית ויודע שהקמתה תססכן את קיומה של ישראל. יש תכנית אחת ריאלית והיא תכנית אותה מובילה תנועת הריבונות - החלת הריבונות על מרחבי הארץ שלנו.

 

רק אם נעמוד איתן על זכותנו על הארץ יהיה לנו זכות קיום. הוויתורים הולידו קן צרעות המכה בנו ללא רחם. העם התפכח מאשליית אוסלו להולדתה האסונית אנחנו מציינים בימים אלה 25 שנה. רבע מאה של ניסיון נותן לנו פרספקטיבה המבהירה בדיוק לאן כל זה מוביל.

 

הבא נמשיך ונצעד בנתיב המייסדים החלוצים, נמשיך ונדבק בערכי הציונות של עוד התיישבות, עוד ביטחון, עוד חוסן לאומי והחלת ריבונות.

 

אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בדרך לכך היא קידומה של תכנית תמ"א 100 – תכנית מתאר אותה אנחנו מקדמים באמצעות מומחים המתבקשים להציג תכנית אסטרטגית ראשונה מסוגה, המתייחסת ליהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, תכנית אשר תחולל מהפך תודעתי ותכנוני ביחס לעתיד המדינה ועתיד הציונות.

 

כותרתו הראשית של מוסף הארץ הייתה פניה למתנחלים וקריאה: "הפסדתם", אך האמת היא הפוכה: ניצחנו, ובגדול. אפילו פעיל השמאל הקיצוני גדעון לוי מודה בזאת במאמר שפרסם ביום ראשון, מיד לאחר פרסום כתבת הענק של אורי מרק ובתגובה לה: "מפת האשליות- המתנחלים ניצחו, אנחנו הפסדנו". גדעון לוי חותם את מאמרו במילים: "לשם (לריבונות) אנחנו הולכים, ובצעדי ענק. המתנחלים ניצחו, אנחנו הפסדנו. בוא לפחות נודה בכך, אורי , ולא נשלה את עצמנו לדעת".

מה עלינו להוסיף לדבריו אלה של נביא הזעם של השמאל גדעון לוי לבד מ"אמן כן יהי רצון, ולהמשיך בעמלנו בשטח".

 

The Left is Trying to Revive the Dead"

Yehudit Katsover and Nadia Matar

 

Ridicule mixed with joy is more or less the feeling aroused by Haaretz's very lengthy article devoted to the attempt to breathe life into the foolish idea of two states (Ori Mark, editor of Haaretz Musaf, 'in order to divide the Land, it would be enough to uproot 9800 families' Musaf Haaretz, Aug. 17, 2018).

Among other things, Mark's article contained the following sentence: "The settlers' attempt to prevent the establishment of a Palestinian state has failed. This is the background for the growing demand to apply sovereignty over the West Bank".

We are delighted and encouraged that the vision of sovereignty disturbs the sleep of the people at Haaretz, the mouthpiece of the radical Left, which can no longer ignore the increasing momentum of the Right's vision, which is well on its way to the point of no return.

There is a legend that every Saturday night, the Maharal revived the Golem and on Friday he took the breath of life from him, for the duration of the Sabbath day, but besides the Golem, we have not encountered other cases of a dead body being revived. In his extremely long article, Ori Mark tries to revive the foolish idea of two states. "We will uproot only 9800 families from the isolated settlements and we have a Palestinian state with contiguity", writes Mark.

However, the reality is totally different. The number is inaccurate, the map he included is inaccurate and actually, this is nothing but a manipulation in order to revive the dead.

The number 9800 sounds like the number of souls that were uprooted from Gush Katif and Northern Samaria but when speaking of families, the number is no less than 50,000 people. Does anyone believe that Gabai's or Lapid's administration would have the power to uproot so many Jews from their homes? Or perhaps Ori dreams that Netanyahu is the one who would expel them?

However, Ori Mark is right about one thing - Netanyahu is not building enough! Uri Mark is right. We should have built more, but even with the freeze under Netanyahu's government, the population has grown in the isolated communities at a rate of 4.5% (according to data from the YESHA Council), a rate that is greater than that within little Israel.

Yes, we should apply more pressure, take more action - we thank Ori Mark for the shot of energy. His article, which expresses real panic about the idea of sovereignty and fear of its approaching application, only express how much the Sovereignty Campaign has succeeded, and G-d willing, we will continue with even more energy.

We turn to Ori directly and ask: Tell us, is anyone willing to take up your proposal for a Palestinian state with the data that you are suggesting? Why, the two Ehuds (Barak & Olmert)  proposed many times more and no one on the other side was willing to accept it. Ori, now is the time to wake up from the delusions. Even a state with the '48 borders was unacceptable to the Arabs. We have already lived those borders. We did not have peace then, as we know. The Arab hostility applies to the entire Zionist enterprise no matter what borders we are in.

The time has come for Uri and his friends to internalize this: the Right is in power, most of the People are on the Right and in a true democracy, it is the majority that rules. Most of the People object to a Palestinian state and know that its establishment would endanger Israel's existence. There is but one realistic plan, and that is the plan that the Sovereignty Movement is leading - the application of Israeli sovereignty over our entire Land.

Only if we take a strong stand for our right to the Land will we have the right to exist. Concessions have led to a nest of hornets' causing us continual harm. The People has awakened from its disastrous Oslo delusions, which arose 25 years ago, near this date. A quarter century of experience has provided us with a perspective that makes clear exactly where all of this leads.

Let's continue in the path of the pioneering founders, let's continue to cleave to the Zionist values of building and sovereignty –  these are the values that will bring more security, more national strength.

One of the most significant steps on the way to sovereignty is the advancement of the TAMA 100 plan - the national outline plan that we are promoting using experts who are seeking to present a strategic plan, the first of its kind to relate to Judea and Samaria as an integral part of the State of Israel, a plan that will bring about a revolution in consciousness and planning regarding the future of the state and the future of Zionism.

The main headline of Musaf Haaretz was directed to the Jews of Judea and Samaria and read: "You have lost". But the truth is the opposite: we have won, and in a big way. Even the radical leftist activist Gideon Levy admits it in an article published on Sunday, immediately after the publication of Ori Mark's lengthy article and in response to it. Thus writes Gideon Levy:  "The Map of Illusions - the Settlers won, we lost. Let's at least admit it, Ori, and not delude ourselves".

What can we add to the words of the leftist prophet of rage, Gideon Levy, besides, "Amen, may it be so ! and we will continue with our work on the ground".

 

Yehudit Katsover and Nadia Matar are the co-chairs of the Sovereignty Movement founded by Women in Green

 

--

 

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה