יום שלישי, 3 באפריל 2018

[nashimbyarok-WIG] Blessings to Bnei Akiva ברכות לבני עקיבא

 

English follows Hebrew

 

בס"ד

ברכות לתנועת בני עקיבא על החלטתה החשובה

 

תנועת הריבונות מיסודה של תנועת 'נשים בירוק' מברכת את תנועת 'בני עקיבא' שקיבלה אתמול (שלישי) ברוב גדול החלטה הקוראת לממשלת ישראל להחיל את ריבונותה על כל חלקי ארץ ישראל.

 

"בהחלטתו זו מוכיח הנוער בריאות לאומית וזקיפות קומה שעימה ניתן לחולל את המהפכה ולהוביל לשינוי המדיני המיוחד", אומרות ראשי התנועה, יהודית קצובר ונדיה מטר.

 

נזכיר כי בהחלטתה אתמול קבעה תנועת בני עקיבה בוועידה הכ"ד של התנועה כי "במלאת שבעים שנה להקמת מדינת ישראל וחמישים שנה לשחרור ירושלים וחבלי המולדת, התנועה קוראת

 

לממשלת ישראל להחיל ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל כדי לבצר את ההתיישבות ולחזק את המדינה. זאת תוך שמירה על זכויות המעוטים, מימוש חובותיהם וקיום צביונה היהודי של המדינה".

 

יהודית קצובר ונדיה מטר מציינות לשבח גם את דרישתה של התנועה מממשלת ישראל "להסדיר בחוק את כל ההתיישבות היהודית בכל רחבי הארץ, במיוחד זו הנמצאת תחת איום של פינוי

 

ועקירה". גם בדרישה זו, אומרות השתיים, מוכחת הבנתם של חניכי התנועה במשימתו ההסטורית של הדור, החלת ריבונות וביצור חוסנה הלאומי, הביטחוני וההתיישבותי של ישראל.

 

קצובר ומטר רואות בהחלטה הוכחה להצלחתה של הנהגת תנועת בני עקיבא בהנחלת והחדרת ערכי חינוך ואהבת הארץ.

 

"יש על מי לסמוך. הנוער המתחנך על ערכים אלו ימשיך לשאת על שכמו באהבה את עול האחריות הלאומית ויוביל למימושה המעשית של זכותנו על ארץ ישראל".

 

 

יהודית קצובר 050-7161818 נדיה מטר 050-5500834

תנועת הריבונות

www.ribonut.co.il

 

 

Blessings to Bnei Akiva on their important decision

 

The Sovereignty Movement, founded by Women in Green, congratulates the B'nei Akiva youth Movement, which, by a large majority, took a decision yesterday (Tuesday) calling on the

government of Israel to apply sovereignty over all parts of the Land of Israel. "With this decision, the youth proves itself to have a healthy sense of proud nationalism, which will make it possible

to carry out the revolution and lead this important political change", say the heads of the movement, Yehudit Katsover and Nadia Matar.

 

We note that with its decision, at the 24th conference of the movement, B'nei Akiva stated that "with the fulfillment of seventy years since the establishment of the State of Israel and fifty

years since the liberation of Jerusalem and parts of the homeland, the movement calls on the government of Israel to apply sovereignty over all areas of the Land of Israel in order to fortify the

settlement enterprise and strengthen the state. This should be achieved while maintaining the rights of minorities, carrying out their obligations and conserving the Jewish character of the state".

 

Yehudit Katsover and Nadia Matar also praise the movement for demanding that the government of Israel "normalize by law, all Jewish settlement in all areas of the Land, especially that which is

under the threat of uprooting and displacement". With this demand as well, say the two women, the young members of the movement prove that they understand the historic mission of the

generation, the application of sovereignty and the reinforcement of Israel's national strength and security.

 

Katsover and Matar view the decision as proof of the leadership of the B'nei Akiva movement's success in instilling educational values of the love of the Land.

"We can depend on them. The youth that is educated according to these values will continue to shoulder the burden of national responsibility with love and will bring to fruition our right to the

Land of Israel". 

 

 

Yehudit Katsover 050-7161818 and Nadia Matar 050-5500834

The Sovereignty Movement

www.ribonut.co.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשלח מסמארטפון ה-Samsung Galaxy שלי.

 

 

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה